CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE:

FAN Courier Express (in cele ce urmeaza Fan/Fan Courier) ofera servicii incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal in urmatoarele conditii:

FAN Courier Express accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor. In cazul in care trimiterile postale nu sunt ambalate corespunzator, ridicarea acestora se efectueaza doar pe raspunderea clientului expeditor. Prin predarea trimiterilor catre agentul FAN, expeditorul este de acord cu termenii si conditiile FAN Courier Express, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport (AWB) cat si de ambalarea corecta si etichetarea coletelor. In cazul trimiterilor postale ambalate necorespunzator de catre expeditor, FAN Courier Express nu raspunde de nici o eventuala deterioare a acestora pe timpul transportului.

Trimiterile postale nu trebuie să contina:

- bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri; – ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate; – bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil; – bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii, etc.

FAN Courier isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior,precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare FAN. FAN Courier isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale in cazul in care expeditorul/destinatarul nu a platit integral tariful corespunzator.

Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctele de lucru FAN Courier Express sau de la adresa indicata de expeditor prin curier, astfel:

Persoane fizice:

- trimiterile postale cu ramburs sau valoare declarata, care sunt ambalate conform normelor FAN se ridica cu intocmire packing list/ verificare continut. In packing list se vor mentiona urmatoarele: produsele din interior, seriile/codurile si valoarea produselor/ uzura marfii (bifa la produs nou/ produs second hand) pentru bunurile depuse deschise. Curierul FAN asista la completarea formularului, la ambalarea produselor si verifica daca produsele mentionate exista in colet. FAN Courier nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor privind bunurile mentionate de catre expeditor in formularul :”Specificatie de continut”.

- trimiterile postale care nu sunt ambalate conform normelor FAN se ridica fara valoare declarata. In momentul ridicarii se va mentiona pe documentul de transport “pe raspunderea expeditorului”. FAN Courier Express nu va raspunde de nicio eventuala deterioare a coletelor ambalate necorespunzator produsa in timpul transportului.

Persoane juridice: trimiterile postale fara valoare declarata, cu valoare declarata sau ramburs se ridica sigilate.

Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. Livrarea trimiterii se poate efectua sambata daca expeditorul a specificat pe documentul de transport(AWB) la rubrica observatii mentiunea ”Livrare Sambata”. In momentul preluarii coletele se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica. Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x latime x inaltime/6000. In depozitul FAN coletele vor fi sortate/cantarite de banda de cartare. In cazul in care exista diferente de greutate intre datele inscrise pe avizul de trimitere postala (AWB) si raportul generat de banda de cartare, FAN Courier Express isi rezerva dreptul de a modifica greutatea trimiterilor postale conform datelor din raport. Banda de cartare este dotata cu un cantar omologat si certificat metrologic. Expeditorul va fi informat in scris de modificarile de greutate constatate.

FAN Courier Express nu va utiliza pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare a trimiterilor postale care prin activitatea angajatilor sai sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea postala ori continutul acesteia. De asemenea FAN Courier Express nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale.Trimiterea postala poate fi deschisa de destinatar inainte de livrare, doar in cazul in care expeditorul a optat pentru serviciul « Deschidere la livrare » si a achitat in avans contravaloarea transportului. In cazul serviciului « Ramburs », FAN Courier Express va incasa la predarea trimiterii postale contravaloarea bunului care face obiectul acesteia sau va prelua in schimbul trimiterii postale alt colet, plic, sau orice alt produs solicitat de expeditor si le va transmite ulterior acestuia in termen de 48 de ore din momentul livrarii. In cazul serviciului « Mandat postal pe suport hartie », FAN Courier Express in baza unui formular tipizat care va contine informatiile prevazute de normele in vigoare va incasa la preluarea trimiterii postale o suma de bani si o va transfera in contul destinatarului/sau o va remite catre destinatar in termen de 48 de ore din momentul livrarii. « Confirmarea de Primire » (AWB scanat) – serviciul postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrata, dovada ce se trimite pe fax/e-mail la solicitarea in scris a expeditorului in termen de 48 de ore din momentul livrarii.

FAN Courier Express va returna trimiterea postala clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului de tur, daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive: – adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata; – destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat; – destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.

In ipoteza prevazuta la punctul 2 dar si in oricare alt caz care nu se incadreaza intre cele trei mentionate mai sus, FAN Courier Express va notifica destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra trimiterea postala timp de 14 zile la punctul de lucru care urma sa faca livrarea.

Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni in depozitul FAN Courier Express din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea FAN Courier Express. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului FAN Courier Express va percepe un tarif de 1 leu/zi.

FAN Courier Express garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul Romaniei in termen mediu de 24 de ore si intr-un termen maxim de 36 de ore, exceptie de la regula fac zilele nelucratoare, sarbatorile legale, cazul de forta majora si cazul fortuit.

Pentru trimiteri postale de peste 3 m lungime sau de pana in 50 kg greutate – livrarea se va executa din sediile FAN Courier Express. Termenul de livrare nu include zilele de week-end si sarbatorile legale. Pentru respectarea acestor termene FAN Courier Express beneficiaza de 68 de trasee stabilite intre punctele de contact fixe deservite de personal, concepute in asa fel incat orice trimitere postala sa fie ridicata din punctul de colectare in maxim 12 ore de la ridicare iar prin fiecare punct de contact fix deservit de personal sa treaca cel putin o data autovehiculele FAN Courier Express care livreaza trimiterile postale.

FAN Courier Express a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare. FAN Courier Express nu este obligat sa ia in considerare o reclamatie decat in momentul in care s-a efectuat plata contravalorii serviciului postal prestat .

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin mail pe adresa customer@fancourier.ro, telefon 9336 (* apel normal, fara suprataxa). sau o poate trimite in plic la adresa Sos de Centura nr 31, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov in atentia departamentului Relatii cu Clientii.

Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la FAN toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de transport(AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj, numar de colete ori greutatea acestora se fac la livrare si nu ulterior acesteia.

Departamentul Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei telefonic, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru si prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic si raspunde in scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului.

Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.

Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale FAN Courier Express este obligat sa acorde despagubiri. FAN Courier Express colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii, colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde solidar fata de clienti astfel: – In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata FAN Courier Express acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful pentru un colet, indiferent de greutate; – In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata FAN Courier Express acorda o despagubire cu intreaga valoare declarata, daca clientul plateste o taxa suplimentara de 1% din valoarea declaratain avans. – In cazul in care clientul plateste taxa suplimentara de 1%, este despagubit conform valorii declarate si trimiterea postala despagubita integral intra in custodia FAN Courier. In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, daca clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata FAN Courier Express acorda o despagubire egala cu valoarea corespunzatoare partii lipsa, distrusa sau deteriorata dovedita. Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii.

In urmatoarele cazuri FAN Courier Express este exonerat de raspundere : – Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului; – Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care FAN Courier Express nu este chemat potrivit legii sa raspunda; – Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale ; – Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.

FAN Courier Express este furnizor de servicii “Express” si garanteaza livrarea trimiterilor postale interne intr-un termen, dupa cum urmeaza : 12 ore pentru trimiterile postale livrate in aceeasi localitate; 24 ore pentru trimiterile postale livrate in interiorul oricarui judet de pe teritoriul Romaniei; 24 ore pentru trimiterile postale intre resedintele de judet; 36 ore pentru orice trimitere postala care nu se incadreaza in niciunul din cazurile de mai sus, urmand a fi livrata intre oricare doua localitati de pe teritoriul Romaniei.

In cazul in care FAN Courier Express depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita.

FAN Courier Express este inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 4487 iar acceptarea termenilor si conditiilor de livrare ale FAN Courier Express presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.

FAN Courier Express prelucreaza datele cu caracter personal avand functie de identificare de aplicabilitate generala cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum si ale art. 2 din Decizia nr. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP :

« (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca: a) persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul ; b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala »

Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

In cazul in care persoana vizata refuza consemnarea in scris a datelor cu caracter pesonal, vor beneficia de prestarea serviciului.

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate :

« (1) in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda déjà informatiile respective : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul ; b) scopul in care se face prelucrarea datelor ; c) informatii suplimentare, precum : destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza ; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate ; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii. (2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda déjà informatiile respective : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul ; b) scopul in care se face prelucrarea datelor ; c) informatii suplimentare, precum : destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate ; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002, cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal care stau la baza adoptarii si implementarii de catre operator a masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru pastrarea confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, se regasesc in politicile si procedurile proprii de securitate.

S.C. FAN Courier Express S.R.L.


Scroll